bạn sẽ cảm thấy giá trị sự tồn tại của bạn bằng cách giúp đỡ họ

TULAR:
Tôi nghĩ rằng nếu bạn nói về những điều như người này thì không sao hoặc người này quan tâm khi bạn đang hẹn hò

nhưng khi tôi xem xét trường hợp những người đã thoát khỏi tình trạng phụ thuộc lẫn nhau

TULAR:
Tuy nhiên,Sau khi xác nhận những sinh viên đang xem video lớp học cùng lúc

Điều quan trọng là xác định chính xác khi nào bạn nghi ngờ hoặc khi bạn đang gặp khó khăn

TULAR:
"Tôi thấy tiếc cho thầy Suzuki" Hiroyuki làm bằng bìa cứng cũng rất dễ thương

người cha về nhà phát hiện ba chị em đã chết và gọi 911

TULAR:
Có vẻ cần phải quay lại điểm xuất phát và suy nghĩ về ý nghĩa sự tồn tại của các trường đại học và giá trị của các lớp học

Có vẻ như mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi (cười)

TULAR:
Nhưng tôi nghĩ tính cách của người đó có thể quyết định có nên mở hay không